Banner

Technická prohlídka vozidla

Vítejte na Nejblizsi-STK.cz

Tento portál Vám přináší adresář stanic technické kontroly s jejich kontaktními údaji, mapou a odkazy na další užitečné informace pro motoristy.

STK
Technická prohlídka vozidla

Technickou prohlídku vozidla lze rozdělit dle účelu a charakteru na několik druhů.

A - Pravidelná technická prohlídka

Pravidelná technická prohlídka je prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu; obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

Předkládané doklady:
1.    technický průkaz vozidla
2.    osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
3.    osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyžádáno
4.    protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. vyžádáno


B - Opakovaná technická prohlídka

Opakovaná technická prohlídka je prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné technické prohlídce se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné technické prohlídky nedošlo k poškození nebo úpravám na vozidle. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů se provede v plném rozsahu.

Předkládané doklady:
1.    technický průkaz vozidla
2.    osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
3.    osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyžádáno
4.    protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. vyžádáno
5.    protokol o předchozí  prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

C - Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

Technická prohlídka při první registraci vozidla je prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost dosud nebyla v ČR schválena. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla. Kontrolní nálepku při této technické prohlídce vozidlu přidělí a na registrační značku vylepí registrační orgán.

Předkládané doklady u jednotlivě dovezeného vozidla:
1.    osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyžádáno
2.    protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. vyžádáno

Předkládané doklady pro jednotlivě vyrobené vozidlo:
1.    technický průkaz vozidla
2.    osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
3.    osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyžádáno
4.    protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. vyžádáno
5.    doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí (pokud jsou stanoveny)

Předkládané doklady pro přestavěná vozidla:
1.    technický průkaz vozidla
2.    osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
3.    osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyžádáno
4.    protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. vyžádáno
5.    doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí (pokud jsou stanoveny)

D - Technická prohlídka na žádost zákazníka

Technická prohlídka na žádost zákazníka je prohlídkou provedenou v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.
Evidenční kontrola    je  kontrola   vozidla   prováděná    stanicí   technické   kontroly spočívající  v  porovnání  údajů  uvedených  v  technickém průkazu silničního vozidla  a v osvědčení o  registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické  způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo,  které   nepodléhá  registraci,  se skutečnými  údaji a stavem vozidla.

Předkládané doklady:
1.   pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu prohlídky (plný, částečný, částečný  rozsahu evidenční kontroly)

 

Reklama


Tip na úsporu

Povinné ručení online

Povinně ze zákona musíte mít tzv. povinné ručení. To zajistí, že v případě nehody bude odškodněn ten, kdo nehodu nezavinil.

Jistotou pro řidiče je havarijní pojištění, které se svolenou spoluúčastí pokryje škody v případě nehody nebo i krádeže.

Vybraná vizitka